image/svg+xml Ta mig upp

FFXI: wings of the goddess släppt

Final Fantasy XI

Expansionen innehåller en del nyheter. Två nya klasser har kommit till, en Dancer samt en Scholar. Se bilder nedan. Som en dancer är tanken att du ska dansa dig fram till nya vinster, och som scholar kan du hantera två olika typer av magier (ex Black/white).

Även nya monster och områden har lagts till i Vana’diel.


Källor: Square Enix