image/svg+xml Ta mig upp

FFXIV limited collector’s edition trailer

Finns inte så mycket att säga. Fråga på om det är något du undrar så ska jag förhoppningsvis kunna svara på det.