Radiata stories nya linksystem

Radiata Stories logo

tri-Ace har jobbat hårt när det gäller striderna i Radiata Stories. De vill försöka skapa något alldeles särskilt, och de har många fräscha idéer. Det nya är link-attacker som Jack kan använda för att utdela massiv skada.

Blast Link – På Jacks befallning kommer alla andra partymedlemar att gadda ihop alla sina attacker på en fiende, som skapar en liten men effektiv explosion.

Wide Link – Med Jack i ledningen bilder laget en stor kö, där de börjar skicka iväg energivågor emot fienderna. De kan skjuta iväg mer än en, men för varje de skjuter iväg så sjunker Voltmätaren gradvis.

Square Link – Partyt faller in i en kvadratformation och börjar rotera med hög hastighet. Detta medverkar en mäktig tornado att resa sig och blåsa iväg alla fiender som befinner sig i närheten. Detta kan vara nödvändigt att använda när spelaren vill få en chans att gruppera sig, men det kostar tio av Jacks voltpoäng.

Circle Link – Så fort som hela laget deltar i denna formation kommer de sakta men säkert att helas. Om spelaren rör sig, eller attackerar kommer formationen att brytas. Så länge som hela laget jobbar i formationen är de sårbara till alla fientliga angrepp.

Link Break – Om voltmätarens poäng når noll medans partyt arbetar med en Link kommer combon att avbrytas och hela laget kommer att knockas mot marken. Så länge som voltmätarens poäng ligger på noll kan spelaren inget annat göra än att bara använda vanliga attacker. Så fort poäng har återfåtts genom att slå mot fiender kan förmågor och Links användas igen.

Skill Links – Alla karaktärer har en egen, speciell förmåga. När denna teknik används under strid, kommer karaktärens färdigheter förbättras. Färdighetsnivån visas genom stjärnmarker som ligger bredvid förmågan, där en stjärna motsvarar en nivå. Högre nivå, mer stjärnor.

Radiata Stories har även en till överraskning. Spelaren kan välja ett ge order åt en specifik karaktär, eller till hela laget. Detta tar normalt sätt inte poäng av voltmätaren, men det beror på om man väljer en förmåga en enstaka partymedlem, eller så kan spelaren välja att investera poäng för att öka attackens styrka.

Enstaka Karaktärers kommandon

Attack Him! – Beordrar en karaktär att attackera en utnämnd fiende.
Stay Back – Låter en i laget ta avstånd från striden och gå in i defensivt läge.
Help Out – Använd denna när du önskar att en karaktär ska helas.
Decoy – Låter en annan medlem i Partyt agera lockbete och dra fienderna ifrån Jack.
Play Dead – En karaktär låtsas spela död och därmed lurar fienderna. Detta är en bra teknik för att få fienderna att tappa garden.

Kommandon till hela laget

Fighting Spirit – Höjer partyts offensiv för en stund.
Endurance – Höjer partyts defensiv för en stund.
Song of Life – Ge hela partyt en varierande mängd av Hp återställd.
Earth Wave – Samla ihop hela laget och låt dem dunsa ner i marken, vilket skapar en mindre jordbävning åt fienderna.
Time Stop – Stannar tiden för alla fiender på hela stridsfältet. Notera att detta inte alltid funkar på de starkaste fienderna.

Radiata Stories planeras att släppas i Japan den 27 januari, inga planer på en Nordamerikansk realese.

Källor: rpgamer.com